أیــــن الفـــاطمیّــــــون ؟

کجایند یاران فاطمه(س)........... ؟!

نظر مراجع تقلید را در مورد حکم شرعی بازی کردن با پاسور (ورق)

 
نظر مراجع در رابطه با بازی شطرنج و پاسور:
حضرت امام قدس‏سره می‏فرمایند:اگر احراز شود یعنی مکلف یقین کند که پاسور و شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده بازی با آن‏ها بدون برد و باختی اشکال ندارد، ولی تا احراز نشود باید بازی نکنند(استقتائات حضرت امم، ج 2، ص 10 و 11.
).
مقام معظم رهبری می‏فرمایند:اگر مکلّف تشخیص دهد که در حال حاضر شطرنج از آلات قمار محسوب نمی‏شود، ساخت و خرید و فروش و بازی با آن بدون شرط‏بندی اشکال ندارد. همچنین با فرض مذکور، آموزش آن هم بدون اشکال است.
و با زی با ورق‏هایی که عرفاً آلات قمار محسوب می‏شوند، مطلقا جایز نیست. ولی بازی با ورق‏هایی که عرفاً آلت قمار محسوب نمی‏شوند، بدون شرط‏بندی اشکال ندارد و به طور کلّی بازی با هر چیزی که مکلف تشخیص دهد از آلات قمار است و یا در آن شرط‏بندی شود به هیچ وجه جایز نیست و بازی با هر وسیله‏ای که جزء آلات قماریه حساب نیاید بدون شرط‏بندی اشکال ندارد(ترجمه اجوبة‏الاستفتائات رهبری، چاپ جدید، ص 246 و 247.
).
آیت‏الله فاضل لنکرانی می‏فرمایند:نظر اینجانب در این مسئله همانند نظر حضرت امام قدس‏سره است، ولی امام در جواب سؤال مجدد فرموده‏اند تا احراز نشود نباید بازی کنند و نظر این جانب نیز همین است و در این جهت فرقی بین زمان‏ها نیست(جامع المسائل آیة‏الله فاصل، ج 2، ص 293، س 939 و جامع المائل، ج 1، ص 247.
).
مرحوم آیة‏الله گلپایگانی(ره) می‏فرمایند:بازی با آلات قمار مثل نرد و شطرنج و پاسور حرام است اگر چه قصد برد و باخت نداشته باشند.
آیة‏الله بهجت:بازی کردن با آلات قمار، از قبیل نرد و پاسور و شطرنج با برد و باخت حرام قطعی است و بدون برد و باخت احتیاط در ترک است. در شطرنج احتیاط اشدّ است(توضیح المسائل آیة‏الله بهجت، مسائل متفرقه، ص 2.
).
توضیح:مقصود از احتیاط در هر دو مورد احتیاط واجب است.

آیة‏الله صافی گلپایگانی می‏فرماید:بازی با شطرنج ولو بدون برد و باخت باشد و حضور در مجلسی که شطرنج بازی می‏کنند اشکال دارد و بازی با ورق و هر آلت قمار دیگر ولو بدون برد و باخت باشد، به نظر اینجانب حرام است(جامع‏الاحکام آیة‏الله صافی، ج 1، ص 302، س 1040 و 1041.
).
آیة‏الله سیستانی می‏فرمایند:شطرنج مطلقا حرام است و پاسور اگر همچنان در عرف قمار باشد بازی بدون برد و باخت با آن به احتیاط واجب جایز نیست(مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید، ص 189.
).
آیة‏الله نوری همدانی می‏فرمایند:بازی با آلات قمار کلاًّ حرام می‏باشد، مگر از آلت قمار بودن خارج شده باشد(هزار و یک مساله فقهی، مجموعه استفتائات آیة‏الله نوری، ج 2، ص 167، س 559.
).
آیة‏الله تبریزی می‏فرمایند:بازی با آلات معروفه قمار، چه با برد و باخت مالی باشد و چه بدون آن جایز نیست، و شطرنج تا وقتی که محرز نشود که از آلت قمار بودن خارج شده به طوری که در هیچ مجتمع قمار یا آن متعارف نباشد، بازی با آن چه با برد و باخت مالی باشد یا بدون آن جایز نیست(استفائات جدید، آیة‏الله تبریزی، ص 204، ص 981.
).
آیة‏الله مکارم شیرازی می‏فرمایند:بازی با آلات قمار، هر چند بدون برد و باخت باشد اشکال دارد و خرید و فروش و نگهداری آلات قمار حرام است و اگر شطرنج در عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد و به عنوان ورزش شناخته شود، مانعی ندارد، خواه با کامپیوتر باشد یا غیر آن(استفتاآت جدید آیت‏الله مکارم، ج 2، ص 238.
).
+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ساعت ۱۳:۶ بعد از ظهر  توسط دانشجویان پیرو مکتب شیعه  |